Elevetör  imalatımız kullanılacağı ürün ve yere göre ölçülenmekte ve taşıma sistemi zincir ile olup aşınma kopma vs gibi olaylardan en az şekilde zarar görmesi için tasarlanmıştır. 

Toz halindeki ürünlerin, dikey yönde transferi için kullanılan elevatörlerimiz; kullanılacağı yere göre uygun malzeme ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre uygun tasarım ile yüksek kalite standartları çerçevesinde imal edilirler.

TOP